Rekrutacja

Rekrutacja obejmuje identyfikację, a następnie selekcję kandydatów na stanowiska w firmie Klienta.

Poszczególne etapy tego procesu to:

  1. Sporządzenie wspólnie z Klientem Karty Opisu Stanowiska określającej profil kandydata oraz zakres jego przyszłych obowiązków,
  2. Wstępna selekcja aplikacji zawartych w naszej bazie danych. Jako metodę uzupełniającą wykorzystujemy ogłoszenia prasowe i internetowe. Treść i forma takich ogłoszeń jest zawsze uzgadniana z Klientem. W szczególnych przypadkach stosujemy metodę poszukiwań bezpośrednich,
  3. Przeprowadzenie wywiadów kwalifikacyjnych z kandydatami, analiza uzyskanych informacji, sprawdzenie referencji, kwalifikacji, ewentualne przeprowadzenie testów psychologicznych,
  4. Przedstawienie Klientowi 3-4 najlepszych kandydatów w formie raportu. Klient dokonuje ostatecznego wyboru sam lub z naszą pomocą.

 

Kontakt w sprawach związanych z rekrutacją:

Ewa Sulowska

Tel: 61 662 43 27

Mail: e.sulowska@workcraft.pl